Menu
0 Comments

关于汪扬春等416人初定中级专业技术资格的通知(2011年第四批)

201247

依据浙江鉴定实施细则2006351见解),经核准,王阳春等416研究生的或硕士学位、博士生最早的资历中级职称,实现资历。20111231日。详细列表列举如下:

一、安排或处理(278

浙江富春江传达集团股份有限公司       王阳春

浙江永泰纸业集团股份股份有限公司     罗灵芝

UT星光通信股份有限公司            葛海峰

创业软件股份股份有限公司              

杭州爱贝亚检测技术股份有限公司       孙可丹

杭州北斗七星生物技术股份有限公司         姓珍品

杭州北斗七星生物技术股份有限公司         董洁何

杭州北方的怀胎生物技术股份有限公司         陈春云

杭州藏愚科技股份有限公司              

杭州藏愚科技股份有限公司              

杭州藏愚科技股份有限公司             孙向华

杭州藏愚科技股份有限公司              

杭州海康威视科技股份股份有限公司     徐建军

杭州海康威视数字技术股份股份有限公司 

杭州宏华数字科技股份股份有限公司     熊玲

杭州大吉大利华宁生物医药工程股份有限公司王萧风

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         伊莉娜·莎伊克

杭州华三传达技术股份有限公司         巴李菊

杭州华三传达技术股份有限公司         曹晓波

杭州华三传达技术股份有限公司         胡彩色玻璃弹子

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         高武林

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         雷老虎包

杭州华三传达技术股份有限公司         孔德生

杭州华三传达技术股份有限公司         黄莺夏

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         来源于古英语功

杭州华三传达技术股份有限公司         付建辉

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         汪强朱

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         李明明

杭州华三传达技术股份有限公司         石我相信

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         韦唯张

杭州华三传达技术股份有限公司         王李泉

杭州华三传达技术股份有限公司         西安阳福

杭州华三传达技术股份有限公司         樊常松

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         陈惠峰

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         彭春江

杭州华三传达技术股份有限公司         叶文俊

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         李渔一

杭州华三传达技术股份有限公司         吴燕平

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         陈数郝

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         王海东

杭州华三传达技术股份有限公司         王树齐

杭州华三传达技术股份有限公司         郭世龙

杭州华三传达技术股份有限公司         王旭阳

杭州华三传达技术股份有限公司         黄伟龙

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         杨晶陶

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         庄柳街

杭州华三传达技术股份有限公司         陈强董

杭州华三传达技术股份有限公司         Lu Rong河

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         刘胜贵

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         黄祖峰

杭州华三传达技术股份有限公司         刘元峰

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         禹秋

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         赵志强

杭州华三传达技术股份有限公司         赵文鹏

杭州华三传达技术股份有限公司         姚兆力

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         张红霞

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         魏新

杭州华三传达技术股份有限公司         王勇本

杭州华三传达技术股份有限公司         王绍杰

杭州华三传达技术股份有限公司         王兵回

杭州华三传达技术股份有限公司         孙碧亮

杭州华三传达技术股份有限公司         邵红李

杭州华三传达技术股份有限公司         方成芳

杭州华三传达技术股份有限公司         罗人木

杭州华三传达技术股份有限公司         李永波

杭州华三传达技术股份有限公司         李大鲲

杭州华三传达技术股份有限公司         李宝义

杭州华三传达技术股份有限公司         康晓恩

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         陈继淑

杭州华三传达技术股份有限公司          

杭州华三传达技术股份有限公司         傅声博

杭州华三传达技术股份有限公司         毕忠斌

杭州华三传达技术股份有限公司         邓高亮

杭州京华微电子股份有限公司            

杭州京华微电子股份有限公司            

杭州京华微电子股份有限公司           姚明路

杭州瑞旭本领科技股份有限公司          

杭州石韦微电子股份股份有限公司       褚云飞

杭州石韦微电子股份股份有限公司        

杭州石韦微电子股份股份有限公司       邓登峰

杭州石韦微电子股份股份有限公司        

杭州石韦微电子股份股份有限公司       洪益文

杭州石韦微电子股份股份有限公司       蔡康康

杭州石韦微电子股份股份有限公司       王承

杭州石韦微电子股份股份有限公司        

杭州石韦微电子股份股份有限公司        

杭州石韦微电子股份股份有限公司       陶卫炯

杭州士�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注